Polityka prywatności

W trosce o Twoją prywatność i komfort korzystania z Naszych usług, prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Portal. Informacje te zostały przygotowane z uwzgle?dnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 1 : Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych portalu trenermarketingu.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: emesz.pl Michał Szafrański z siedzibą: Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, NIP 6562164135, REGON 260400471

§ 2 : Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych (e-mail, hasło, imię nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP, telefon). Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
1. Cele przetwarzania:
1.1. Świadczenie oferowanych w Portalu usług
1.2. Marketing bezpośredni oferowanych usług (newsletter oraz inne)
2. Podstawa przetwarzania:
2.1. Ciążący na Nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
2.2. Twoja zgoda wyrażona w Portalu - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2.3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2.4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2.5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
2.5.1. profilowaniu w celach marketingowych
2.5.2. przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
4. Konsekwencją niepodania danych będzie: brak możliwości zarejestrowania się w Portalu, brak możliwości korzystania z usług, brak otrzymywania wiadomości i informacji z Portalu.
5. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć dane, jednak przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
6. Jeżeli zdecydujesz się na zamieszczenie komentarza - po jego zaakceptowaniu - wszystkie podane dane wraz z danymi autora komentarza zostaną udostępnione innym użytkownikom Portalu.

§ 3 : Okres przetwarzania

1. Portal trenermarketingu.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem: www.trenermarketingu.pl/wymagania-techniczne.html
3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail (rekomendacja konto pocztowe Gmail.com).
5. Do odtworzenia zaszyfrowanych filmów, w ramach świadczonych usług KONIECZNE będzie posiadanie konta e-mail na Gmail.com.

§ 4 : Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 5 : Twoje uprawnienia

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
1.1. dostępu do Twoich danych osobowych
1.2. sprostowania Twoich danych osobowych
1.3. usunięcia Twoich danych osobowych
Pamiętaj, że usuwając wszystkie Twoje dane osobowe z naszej bazy nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś. (stracisz dostęp do portalu trenermarketingu.pl). Proces ten jest nieodwracalny.
1.4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
1.5. przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora
1.6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
1.6.1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,
1.6.2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
2. W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt.

§ 6 : Zewnętrzni Partnerzy i Usługi

1. Korzystamy z uslug podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
1.1. podmiot realizujący dostawę towarów
1.2. dostawca płatności
1.3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
1.4. hostingodawca
1.5. portale społecznościowe
1.6. portal obsługi komentarzy

§ 7 : Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych ?
A może chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: info@trenermarketingu.pl
Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 5.11.2018 r.

Pozostańmy w kontakcie

Pytania ? Śmiało, rozwieję wszystkie wątpliwości !

730 775 333 .:. info@trenermarketingu.pl